Wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych

Kompleksowy wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w sytuacji, gdy nie jesteś ich w stanie ponieść bez uszczerbku dla utrzymania siebie i swojej rodziny.

29,00 

Kategoria:

Aktualny wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych 

Kupując ten wzór, otrzymasz kompleksową dokumentację, która umożliwi Ci samodzielne przygotowanie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Ten wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych jest w odpowiedni zarówno w sytuacji, gdy sprawa w sądzie jest już w toku, a ty jesteś stroną postępowania, jak i w sytuacji, gdy inicjujesz postępowanie w sprawie (tzn. składasz pozew/wniosek do sądu). Produkt zawiera kompleksowe rozwiązania w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub w części co do określonej kwoty.

Dokumentacja wniosku zawiera ustalenia takich istotnych kwestii jak:

 1. Określenie żądania zwolnienia od kosztów w całości lub w części;
 2. Pełne wskazanie do jakiego sądu należy wnieść wniosek o zwolnienie od kosztów, ile odpisów wniosku złożyć, jakie dowody powołać, jakie oświadczenia należy przedłożyć;

 

Instrukcja wypełnienia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych

prezentacja wnioskuPisma prawne napawają Cię strachem? Bez obaw. Zapewniamy kompleksową instrukcję wypełnienia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Nasza instrukcja to nie tylko suche dane, ale wiele przykładów z życia wziętych. Dzięki temu nie będziesz mieć wątpliwości jak opisać dany problem.

Dzięki instrukcji wypełnienia pozwu będziesz wiedzieć:

 1. Jakie dane należy wskazać we wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych;
 2. Jakie oświadczenia należy obligatoryjnie złożyć z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych;
 3. Jakie dowody powołać we wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych;
 4. Jak zwolnić się od kosztów sądowych w trakcie postępowania;
 5. Jak zwolnić się od kosztów sądowych inicjując sprawę przed sądem;
 6. Do jakiego sądu wnieść wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych;
 7. Ile egzemplarzy wniosku złożyć;

 

Przykładowo wypełniony wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Jeżeli instrukcja wypełnienia wniosku to zbyt mało, zapewniamy również przykładowo wypełniony wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Pozwoli to porównać Ci Twój dokument z takim, jaki realnie mógłby być złożony w sądzie. Możesz swobodnie korzystać z jego elementów, jeżeli opisują dobrze Twoją sytuacje.

 

Aktualny wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania wraz z przykładowo uzupełnionym wzorem oraz instrukcją jego uzupełnienia

Kompleksowy wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, który jest obowiązkowym elementem wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.  W ramach niniejszego produktu otrzymasz również przykładowo uzupełniony wzór oraz pełną i kompletną instrukcję uzupełnienia oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Co wchodzi w skład produktu prawnego: 

Kupując wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, otrzymasz w pakiecie:

 1. Szablon wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.
 2. Instrukcję uzupełnienia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.
 3. Przykładowo wypełniony wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.
 4. Szablon oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
 5. Instrukcję uzupełnienia oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
 6. Przykładowo uzupełnione oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania

Dokumenty dostarczane są w formacie DOCX. Możesz je edytować za pomocą Microsoft Word lub darmowego Open Office.

Gwarancję aktualizacji przez ROK od daty zakupu wzoru.

Konsultacja z adwokatem Maria Janik

Od 8 lat zajmuję się reprezentowaniem klientów przed sądami i innymi instytucjami, w tym czasie sporządziłam setki pism procesowych jak i przedprocesowych.  W niniejszym dokumencie zawarta jest moja wiedza i doświadczenie, dzięki którym unikniesz błędów formalnych i merytorycznych. Jeżeli masz wątpliwości, czy dany wzór jest odpowiedni w Twojej sytuacji, to zapraszam do konsultacji online.

Maria Janik
Adwokat