Wzór pozwu o podwyższenie alimentów na małoletnie dziecko

Kompleksowy wzór pozwu o podwyższenie alimentów na małoletnie dziecko z zabezpieczeniem. Ustala kwestie: podwyższenia alimentów zasądzonych wyrokiem sądu lub ustalonych na mocy ugody sądowej, na małoletnie dziecko z zabezpieczeniem powództwa na czas trwania postępowania

59,00 

Kategoria:

Aktualny wzór pozwu o podwyższenie alimentów na małoletnie dziecko z zabezpieczeniem

Kupując ten wzór, otrzymasz kompleksową dokumentację, która umożliwi Ci samodzielne przygotowanie pozwu o podwyższenie alimentów na małoletnie dziecko z zabezpieczeniem. Produkt zawiera kompleksowe rozwiązania w zakresie podwyższenia przez Sąd alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu lub ustalonych w ugodzie sądowej. Ten wzór pozwu o podwyższenie alimentów jest w odpowiedni w sytuacji, gdy od momentu wydania wyroku zasądzającego alimenty lub od ostatniej ugody, w której ustaliliście wysokość alimentów, zwiększyły się możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego do płacenia alimentów lub sytuacja finansowa dziecka pogorszyła się, lub zwiększyły się jego potrzeby.

Dokumentacja pozwu zawiera ustalenia takich istotnych kwestii jak:

 1. Określenie żądania podwyższenia alimentów,
 2. Określenie terminu płatności alimentów,
 3. Określenie żądania odsetek w razie zwłoki w zapłacie alimentów,
 4. Określenie wartości przedmiotu sporu i sposobu jego wyliczenia,
 5. Określenie sposobu wyliczenia należnych alimentów,
 6. Określenie żądania wydania wyroku zaocznego,
 7. Określenie żądania wydania postanowienia zabezpieczającego alimenty na czas trwania procesu,
 8. Określenie żądania przeprowadzenia odpowiednich dowodów,
 9. Określenie żądania w zakresie kosztów procesu,
 10. Pełne wskazanie, do jakiego sądu należy wnieść pozew o podwyższenie alimentów, jaką opłatę należy uiścić od pozwu, ile odpisów pozwu należy dołączyć, jakie dowody powołać;

 

Instrukcja wypełnienia pozwu o podwyższenie alimentów na małoletnie dziecko z zabezpieczeniem

prezentacja wzoru pozwu oraz instrukcji wypełnieniaPisma prawne napawają Cię strachem? Bez obaw. Zapewniamy kompleksową instrukcję wypełnienia pozwu o podwyższenie alimentów. Nasza instrukcja to nie tylko suche dane, ale wiele przykładów z życia wziętych. Dzięki temu nie będziesz mieć wątpliwości jak opisać dany problem.

Dzięki instrukcji wypełnienia pozwu będziesz wiedzieć:

 1. Jakie są przesłanki podwyższenia alimentów,
 2. Jak wyliczyć kwotę należnych alimentów,
 3. Jakie są przesłanki ustalenia wysokości alimentów,
 4. Co wpływa na wysokość alimentów,
 5. Jakie dowody są potrzebne do podwyższenia alimentów,
 6. Jakie dokumenty przedłożyć do sądu w sprawie o podwyższenie alimentów,
 7. Do jakiego sądu pozew o podwyższenie alimentów,
 8. Kim jest powód, a kim pozwany,
 9. Ile egzemplarzy pozwu złożyć,

 

Przykładowo wypełniony pozew o podwyższenie alimentów na małoletnie dziecko z zabezpieczeniem 

Jeżeli instrukcja wypełnienia pozwu to zbyt mało, zapewniamy również przykładowo wypełniony pozew o podwyższenie alimentów. Pozwoli to porównać Ci Twój dokument z takim, jaki realnie mógłby być złożony w sądzie. Możesz swobodnie korzystać z jego elementów, jeżeli opisują dobrze i Twoją sytuacje.

 

Co wchodzi w skład produktu prawnego: 

Kupując wzór pozwu o podwyższenie alimentów, otrzymasz w pakiecie:

 1. Szablon pozwu o podwyższenie alimentów do uzupełnienia.
 2. Instrukcję uzupełnienia pozwu o podwyższenie alimentów.
 3. Przykładowo wypełniony pozew o podwyższenie alimentów.

Dokumenty dostarczane są w formacie DOCX. Możesz je edytować za pomocą Microsoft Word lub darmowego Open Office.

Gwarancję aktualizacji przez ROK od daty zakupu wzoru.

Konsultacja z adwokatem Maria Janik

Od 8 lat zajmuję się reprezentowaniem klientów przed sądami i innymi instytucjami, w tym czasie sporządziłam setki pism procesowych jak i przedprocesowych.  W niniejszym dokumencie zawarta jest moja wiedza i doświadczenie, dzięki którym unikniesz błędów formalnych i merytorycznych. Jeżeli masz wątpliwości, czy dany wzór jest odpowiedni w Twojej sytuacji, to zapraszam do konsultacji online.

Maria Janik
Adwokat