Wzór pozwu o obniżenie alimentów

Kompleksowy wzór pozwu o obniżenie alimentów. Ustala kwestie: obniżenia alimentów zasądzonych wyrokiem sądu lub ustalonych na mocy ugody sądowej

59,00 

Kategoria:

Aktualny wzór pozwu o obniżenie alimentów 

Kupując ten wzór, otrzymasz kompleksową dokumentację, która umożliwi Ci samodzielne przygotowanie pozwu o obniżenie alimentów. Produkt zawiera kompleksowe rozwiązania w zakresie obniżenia przez Sąd alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu lub ustalonych w ugodzie sądowej. Ten wzór pozwu o obniżenie alimentów jest w odpowiedni w sytuacji, gdy z mocy wyroku sądu lub ugody sądowej jesteś zobowiązany do płacenia alimentów, a z uwagi na zmianę sytuacji polegającej na zmniejszeniu potrzeb dziecka lub zmniejszeniu Twoich możliwości zarobkowych, nie jesteś w stanie płacić alimentów w dotychczasowej wysokości. Produkt jest odpowiedni zarówno w przypadku, gdy alimenty przekazywane są na małoletnie dziecko, jak i w sytuacji, gdy alimenty przekazywane są na pełnoletnie dziecko.

Dokumentacja pozwu zawiera ustalenia takich istotnych kwestii jak:

 1. Określenie żądania obniżenia alimentów,
 2. Określenie przesłanek obniżenia alimentów,
 3. Określenie wartości przedmiotu sporu i sposobu jego wyliczenia,
 4. Określenie sposobu wyliczenia opłaty sądowej,
 5. Określenie żądania wydania wyroku zaocznego,
 6. Określenie żądania przeprowadzenia odpowiednich dowodów,
 7. Określenie żądania w zakresie kosztów procesu,
 8. Pełne wskazanie, do jakiego sądu należy wnieść pozew o obniżenie alimentów, jaką opłatę należy uiścić od pozwu, ile odpisów pozwu należy dołączyć, jakie dowody powołać;

 

Instrukcja wypełnienia pozwu o obniżenie alimentów 

prezentacja wzoru pozwu oraz instrukcji wypełnieniaPisma prawne napawają Cię strachem? Bez obaw. Zapewniamy kompleksową instrukcję wypełnienia pozwu o obniżenie alimentów. Nasza instrukcja to nie tylko suche dane, ale wiele przykładów z życia wziętych. Dzięki temu nie będziesz mieć wątpliwości jak opisać dany problem.

Dzięki instrukcji wypełnienia pozwu będziesz wiedzieć:

 1. Jakie są przesłanki obniżenia alimentów,
 2. Jakie dowody są potrzebne do obniżenia alimentów,
 3. Jakie dokumenty przedłożyć do sądu w sprawie o obniżenie alimentów,
 4. Do jakiego sądu pozew o obniżenie alimentów,
 5. Kim jest powód, a kim pozwany,
 6. Ile egzemplarzy pozwu złożyć.

 

Przykładowo wypełniony pozew o obniżenie alimentów 

Jeżeli instrukcja wypełnienia pozwu to zbyt mało, zapewniamy również przykładowo wypełniony pozew o obniżenie alimentów. Pozwoli to porównać Ci Twój dokument z takim, jaki realnie mógłby być złożony w sądzie. Możesz swobodnie korzystać z jego elementów, jeżeli opisują dobrze i Twoją sytuacje.

Co wchodzi w skład produktu prawnego: 

Kupując wzór pozwu o obniżenie alimentów, otrzymasz w pakiecie:

 1. Szablon pozwu o obniżenie alimentów do uzupełnienia.
 2. Instrukcję uzupełnienia pozwu o obniżenie alimentów.
 3. Przykładowo wypełniony pozew o obniżenie alimentów.

 

Dokumenty dostarczane są w formacie DOCX. Możesz je edytować za pomocą Microsoft Word lub darmowego Open Office.

Gwarancję aktualizacji przez ROK od daty zakupu wzoru.

Konsultacja z adwokatem Maria Janik

Od 8 lat zajmuję się reprezentowaniem klientów przed sądami i innymi instytucjami, w tym czasie sporządziłam setki pism procesowych jak i przedprocesowych.  W niniejszym dokumencie zawarta jest moja wiedza i doświadczenie, dzięki którym unikniesz błędów formalnych i merytorycznych. Jeżeli masz wątpliwości, czy dany wzór jest odpowiedni w Twojej sytuacji, to zapraszam do konsultacji online.

Maria Janik
Adwokat