Wzór pozwu o alimenty na małoletnie dziecko z zabezpieczeniem

Kompleksowy wzór pozwu o alimenty na małoletnie dziecko wraz z zabezpieczeniem. Ustala kwestie: dochodzenia alimentów na małoletnie dziecko od zobowiązanego do ich ponoszenia wraz z zabezpieczeniem na czas trwania postępowania.

59,00 

Kategoria:

Aktualny wzór pozwu o alimenty na małoletnie dziecko wraz z zabezpieczeniem

Kupując ten wzór, otrzymasz kompleksową dokumentację, która umożliwi Ci samodzielne przygotowanie pozwu o alimenty na małoletnie dziecko (małoletnie, czyli takie, które nie ukończyło 18 roku życia). Produkt zawiera kompleksowe rozwiązania w zakresie uznania i zasądzenia przez Sąd, określonej kwoty, tytułem alimentów na małoletnie dziecko wraz z wnioskiem o zabezpieczenie na czas trwania postępowania. Ten wzór pozwu o alimenty jest w odpowiedni zarówno dla matki jak i ojca małoletniego dziecka (lub opiekuna prawnego, który nie jest rodzicem dziecka).

Dokumentacja pozwu zawiera ustalenia takich istotnych kwestii jak:

 1. Określenie żądania zasądzenia odpowiedniej kwoty tytułem alimentów, na rzecz małoletniego dziecka,
 2. Określenie terminu płatności alimentów,
 3. Określenie żądania odsetek w razie zwłoki w zapłacie alimentów,
 4. Określenie wartości przedmiotu sporu i sposobu jego wyliczenia,
 5. Określenie sposobu wyliczenia należnych alimentów,
 6. Określenie żądania wydania wyroku zaocznego,
 7. Określenie żądania wydania postanowienia zabezpieczającego alimenty na czas trwania procesu,
 8. Określenie żądania przeprowadzenia odpowiednich dowodów,
 9. Określenie żądania w zakresie kosztów procesu,
 10. Pełne wskazanie, do jakiego sądu należy wnieść pozew o alimenty, jaką opłatę należy uiścić od pozwu, ile odpisów pozwu należy dołączyć, jakie dowody powołać;

 

Instrukcja wypełnienia pozwu o alimenty na małoletnie dziecko wraz z zabezpieczeniem

prezentacja wzoru pozwu oraz instrukcji wypełnieniaPisma prawne napawają Cię strachem? Bez obaw. Zapewniamy kompleksową instrukcję wypełnienia pozwu o alimenty. Nasza instrukcja to nie tylko suche dane, ale wiele przykładów z życia wziętych. Dzięki temu nie będziesz mieć wątpliwości jak opisać dany problem.

Dzięki instrukcji wypełnienia pozwu będziesz wiedzieć:

 1. Jakie są przesłanki zasądzenia alimentów,
 2. Jak wyliczyć kwotę należnych alimentów,
 3. Jakie są przesłanki ustalenia wysokości alimentów,
 4. Co wpływa na wysokość alimentów,
 5. Czy jeden z rodziców może być zobowiązany do ponoszenia całości kosztów utrzymania dziecka,
 6. Jakie dowody są potrzebne do zasądzenia alimentów,
 7. Jakie dokumenty przedłożyć do sądu w sprawie o alimenty,
 8. Do jakiego sądu pozew o alimenty,
 9. Kim jest powód, a kim pozwany,
 10. Ile egzemplarzy pozwu złożyć,

 

Przykładowo wypełniony pozew o alimenty na małoletnie dziecko wraz z zabezpieczeniem

Jeżeli instrukcja wypełnienia pozwu to zbyt mało, zapewniamy również przykładowo wypełniony pozew o alimenty. Pozwoli to porównać Ci Twój dokument z takim, jaki realnie mógłby być złożony w sądzie. Możesz swobodnie korzystać z jego elementów, jeżeli opisują dobrze i Twoją sytuacje.

 

Co wchodzi w skład produktu prawnego: 

Kupując wzór pozwu o alimenty, otrzymasz w pakiecie:

 1. Szablon pozwu o alimenty do uzupełnienia.
 2. Instrukcję uzupełnienia pozwu o alimenty.
 3. Przykładowo wypełniony pozew o alimenty.

Dokumenty dostarczane są w formacie DOCX. Możesz je edytować za pomocą Microsoft Word lub darmowego Open Office.

Gwarancję aktualizacji przez ROK od daty zakupu wzoru.

Konsultacja z adwokatem Maria Janik

Od 8 lat zajmuję się reprezentowaniem klientów przed sądami i innymi instytucjami, w tym czasie sporządziłam setki pism procesowych jak i przedprocesowych.  W niniejszym dokumencie zawarta jest moja wiedza i doświadczenie, dzięki którym unikniesz błędów formalnych i merytorycznych. Jeżeli masz wątpliwości, czy dany wzór jest odpowiedni w Twojej sytuacji, to zapraszam do konsultacji online.

Maria Janik
Adwokat