Rozwód z orzeczeniem o winie – co daje takie rozwiązanie małżeństwa?

05.12.2022

Rozwód z orzeczeniem o winie – co daje takie rozwiązanie małżeństwa?

Rozwód z orzeczeniem o winie, jest jedną z możliwości formalnego zakończenia Twojego małżeństwa. W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na wiele nurtujących kwestii związanych z tą formą rozwodu.

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie jednego małżonka?

Pierwszym krokiem, jaki musisz podjąć, by uzyskać rozwód z winy Twojego małżonka, jest… dokładne przeanalizowanie Waszego małżeństwa. Musisz przypomnieć sobie, co spowodowało jego rozpad, czy było to wyłącznie zachowanie Twojego męża/żony? Czy może Twoje działania, zaniechania również, nawet w niewielkim stopniu mogły doprowadzić do wzajemnego oddalenia. Rozumiem, że te pytania są przykre i niewygodne, jednak, jeżeli chcesz uzyskać rozwód z wyłącznej winy drugiej strony, to dokładna analiza jest bardzo wskazana. Zapytasz, dlaczego? Odpowiedź jest następująca: sąd uzna w wyroku rozwodowym winę Twojego małżonka tylko w sytuacji, gdy wykazane zostanie, że to zachowanie Twojego męża/żony wyłącznie doprowadziło do rozkładu pożycia małżeńskiego. Podkreślić trzeba, iż wina w rozwodzie nie jest stopniowalna, a mówiąc prosto i na przykładzie, jeżeli sąd w swoich rozważaniach uzna, że 90% winy ponosi Twój małżonek, a 10% Ty to nie orzeknie rozwodu z wyłącznej winy Twojego małżonka, tylko uzna winę obojga. 

W sytuacji, gdy masz pewność, że w żaden sposób nie przyczyniłeś się do rozpadu małżeństwa, możesz rozpocząć pisanie pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie Twojego małżonka.

Jakie dowody trzeba przedstawić w sprawie o rozwód z winy jednego małżonka?

W sprawie o rozwód, w której wnioskujesz o uznanie wyłącznej winy Twojego małżonka, konieczne jest przedstawienie dowodów, które potwierdzą okoliczności przez Ciebie podnoszone. Koniecznie już w pozwie o rozwód powołaj wszystkie dowody, jakimi dysponujesz. Mogą to być m.in. raporty detektywistyczne, wiadomości sms (inne np. WhatsApp), wyroki sądów (np. w sprawie o znęcanie), wyciągi bankowe. Bardzo istotnym i potrzebnym będą wnioski dowodowe o przesłuchanie świadków (podaj ich dane osobowe i miejsce zamieszkania). Pamiętaj, żeby Sąd uznał winę Twojego męża/żony to Ty musisz ją wykazać!

Ile trwa sprawa o rozwód z orzeczeniem o winie?

Niestety sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie z reguły nigdy nie kończą się na jednej rozprawie, a długość postępowania zależy od zakresu materiału dowodowego zaproponowanego przez Ciebie jak i Twojego małżonka, a także obłożenia pracy sądu. Zdarza się, że sprawa rozwodowa w takiej formule ciągnie się latami, zazwyczaj rozwód z orzekaniem o winie trwa minimum 2 lata. Nie da się więc precyzyjnie odpowiedzieć na powyższe pytanie, natomiast pewne jest, że nie jest to postępowanie szybkie.

Czy warto walczyć o rozwód z orzeczeniem o winie?

Zaletą rozwodu z orzeczeniem o winie małżonka jest przede wszystkim możliwość dochodzenia alimentów od małżonka winnego na siebie. Mowa tu o tzw. alimentach rozszerzonych. Czym są alimenty rozszerzone? To alimenty, których uzyskanie uzależnione jest od spełnienia dwóch przesłanek:

  • zapadł wyrok rozwodowy, w którym sąd stwierdził, że Twój małżonek jest wyłącznie winny rozpadowi Waszego małżeństwa;
  • na skutek rozwodu istotnie pogorszyła się Twoja sytuacja materialna;

Ponadto podkreślić należy, iż taki obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony w czasie, może być nawet dożywotni. Pamiętaj jednak, że jeżeli zawrzesz nowy związek małżeński, to obowiązek alimentacyjny wygaśnie.

Czy rozwód z orzeczeniem o winie ma wpływ na podział majątku?

Co do zasady wina orzeczona w wyroku rozwodowym nie ma znaczenia dla sprawy o podział majątku wspólnego. Jedyną sytuacją, kiedy sąd dzielący majątek może wziąć pod uwagę wyrok rozwodowy, a uściślając orzeczenie o winie, jest przypadek, gdy jeden z małżonków domaga się ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, a rozkład pożycia nastąpił na skutek trwonienia majątku przez małżonka (alkoholizm, hazard).