Odrzucenie spadku przez dziecko – jak to zrobić?

15.03.2023

Odrzucenie spadku przez dziecko – jak to zrobić?

Wskazać należy, że każdy człowiek niezależnie od wieku jest uprawniony do dziedziczenia. Bardzo często zdarza się, że spadkodawca pozostawia po sobie nie tylko aktywa, czyli majątek, ale również długi, które częstokroć przekraczają jego wartość. Rolą rodziców w ramach wykonywania władzy rodzicielskiej, jest ochrona interesów dziecka, a co się z tym wiąże, również podjęcie odpowiednich kroków w celu odrzucenia takiego spadku w imieniu dziecka.

Kto może odrzucić spadek w imieniu dziecka?

W imieniu małoletniego dziecka spadek odrzucić może jeden z rodziców lub oboje rodziców, w przypadku, gdy dziecko nie ma rodziców (bo np. nie żyją) lub rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, wtedy uprawnienie do odrzucenia spadku w imieniu dziecka posiada opiekun prawny.

Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka?

W przypadku, gdy uzyskasz informację, że dziecko jest powołane do dziedziczenia, zaczyna biec 6-miesięczny termin na odrzucenie spadku. Wskazać należy, iż najczęściej zdarza się, że jeden z rodziców odrzuca spadek po zmarłym, wtedy też uprawnienie do dziedziczenia przechodzi na dziecko i od tego momentu należy liczyć 6-miesięczny termin. 

Żeby odrzucić spadek w imieniu dziecka, konieczne jest uzyskanie na to zgody sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Wniosek taki musi spełniać odpowiednie wymogi przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego, musi zostać również należycie opłacony, a przede wszystkim musi zawierać odpowiednie uzasadnienie poparte odpowiednimi dowodami. 

W zakładce wzory wniosków znajdziesz, profesjonalny wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka, przygotowany przez adwokata, w ramach zakupionego produktu otrzymasz: 

  1. Szablon wniosku o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka.
  2. Instrukcję uzupełnienia wniosku o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka.
  3. Przykładowo wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka.

 Po uzyskaniu zgody, sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w imieniu dziecka, koniecznym jest właściwe odrzucenie spadku. Takiej czynności można dokonać przed sądem lub przed notariuszem. 

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka przed sądem

Odrzucenie spadku przed sądem jest procedurą bardziej czasochłonną niż odrzucenie spadku przed notariuszem. W sądzie spadku (sąd właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy) należy złożyć wniosek o odebranie ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku, a do pisma dołączyć: zgodę sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w imieniu dziecka, odpis aktu zgonu, odpis aktu urodzenia dziecka i uiścić stosowną opłatę (100 zł).

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka przed notariuszem

Procedura odrzucenia spadku w imieniu dziecka przed notariuszem jest bardzo prosta. Na umówione wcześniej spotkanie, należy zabrać odpis aktu urodzenia dziecka, postanowienie sądu rodzinnego o wyrażeniu zgody na odrzucenie spadku, odpis aktu zgonu oraz dowody osobiste (rodzice).