Czy rozwód bez orzekania o winie to dobry pomysł?

01.12.2022

Czy rozwód bez orzekania o winie to dobry pomysł?

Czy rozwód bez orzekania o winie to dobry pomysł? – czyli plusy i minusy rozwodu bez orzekania o winie.

W Twoim życiu przyszedł moment, w którym podjąłeś ostateczną decyzję – chcę rozwodu. Jesteś zdecydowany i masz pewność, że utrzymywanie Twojego małżeństwa jest fikcją i prowadzi jedynie do negatywnych skutków. Dobrze więc… teraz czas zastanowić się, czy będziesz domagać się rozwodu z orzeczeniem o winie Twojego małżonka, czy może jednak rozwód bez orzekania o winie będzie lepszym rozwiązaniem. W tym artykule wskaże Ci, jakie są przesłanki uzyskania rozwodu bez orzekania o winie oraz jakie są plusy i minusy rozwodu bez orzekania o winie. 

Jeżeli chcesz uzyskać informację jak przeprowadzić rozwód z orzeczeniem o winie, jakie dowody musisz przedstawić, jakie są przesłanki orzeczenia o winie w rozwodzie, to zerknij na artykuł, do którego link znajdziesz poniżej.

Plusy rozwodu bez orzekania o winie

Czas postępowania sądowego w spawie o rozwód

Nie da się ukryć, że gdy domagasz się rozwodu bez orzeczenia o winie, czas postępowania przed sądem będzie znacznie krótszy niż w przypadku domagania się rozwodu z orzeczeniem o winie. Co do zasady, jeżeli Wasze wnioski są zgodne tj. zarówno Ty jak i Twój małżonek nie chcecie orzekania o winie to sąd rozwiąże Wasze małżeństwo na jednej rozprawie. Istotnym jest, jednak byście oboje na tej rozprawie stawili się i podtrzymali swoje żądanie. W sytuacji jednak, gdy Twój małżonek nie stawi się na rozprawie, to Sąd będzie uprawniony do wydania wyroku zaocznego. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie czas postępowania sądowego jest znacznie wydłużony, co wynika z konieczności przeprowadzania kolejnych dowodów, w tym przede wszystkim przesłuchiwania świadków.

Mniej stresu…

Dobrypozew.plW sytuacji, gdy obie strony zgadzają się na rozwód bez orzekania o winie, to sprawa zwykle staje się formalnością. Na wyznaczonej przez sąd rozprawie odpowiecie na kilka pytań dotyczących Waszego małżeństwa – jego początku, przyczyn rozpadu i na tym sprawa się zakończy – co potrwa około 30 minut. Co istotne sąd nie będzie chciał wchodzić w dokładne szczegóły Waszego małżeństwa, a Wy nie będziecie musieli opowiadać o intymnych szczegółach związku. Jak już wyżej zostało ujęte w sprawie o rozwód bez orzekania o winie, nie jest koniecznym powoływanie świadków (chyba że macie małoletnie dzieci – wtedy uzasadnione będzie przesłuchanie przynajmniej jednego świadka, jednak w ramach rozwodu bez orzekania o winie sąd będzie pytał głównie o sytuację dziecka). Świadkami w sprawach rozwodowych są zwykle członkowie rodziny, przyjaciele co często jest dla nich przykrym i niekomfortowym doświadczeniem.

Niższe koszty 

150 zł tyle właśnie będzie kosztował Cię rozwód bez orzekania o winie. Prawdą jest, iż małżonek, który występuje z pozwem o rozwód, musi uiścić opłatę stałą w wysokości 600 zł, jednak jest to tymczasowe. Jeżeli wszystko pójdzie po Twojej myśli i sąd rozwiąże Wasze małżeństwo bez orzekania o winie, to zwrócona zostanie Ci kwota 300 zł (od Sądu), natomiast w wyroku rozwodowym Twój małżonek zostanie zobowiązany do oddania Ci kwoty 150 zł. Podsumowując, każde z Was poniesie 150 zł za rozwód.

Lepsze relacje

Rozwód bez orzekania o winie, jak już wyżej zostało wspomniane, może być formalnością, bez prania brudów i przerzucania się odpowiedzialnością za jego rozpad, jak to zwykle odbywa się w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie. Warto podkreślić, że bardzo często rozwód nie kończy definitywnie relacji pomiędzy małżonkami, bowiem zostają do wyjaśnienia i rozwiązania inne kwestie związane z podziałem majątku, czy opieką nad wspólnymi dziećmi. Rozwód bez orzekania o winie może być dobrym startem do pozytywnego i satysfakcjonującego rozwiązania wszystkich Waszych spraw.

Minusy rozwodu bez orzekania o winie

Alimenty między małżonkami

W ramach rozwodu bez orzekania o winie nie będą przysługiwały Ci tzw. alimenty rozszerzone. Czym są alimenty rozszerzone? To alimenty, których uzyskanie uzależnione jest od spełnienia dwóch przesłanek:

  • zapadł wyrok rozwodowy, w którym sąd stwierdził, że Twój małżonek jest wyłącznie winny rozpadowi Waszego małżeństwa;
  • na skutek rozwodu istotnie pogorszyła się Twoja sytuacja materialna;

Rozwód bez orzekania o winie nie tamuje jednak drogi uzyskania alimentów z uwagi na niedostatek. Z niedostatkiem mamy do czynienia, kiedy osoba, wykorzystując w pełni tylko swoje własne siły, nie jest w stanie zaspokoić swoich uzasadnionych potrzeb w całości lub choćby w części.